Základní informace

Jednou z dalších hlavních aktivit je také poskytování profesionálního servisu výpočetní techniky a správa počítačových sítí. Věnujeme se nejen soukromým osobám, ale hlavně menším a středním firmám, které užívají výpočetní techniku s nutností pravidelné údržby, ale současně nemají vlastního správce sítě.
Těmto subjektům nejčastěji nabízíme tzv. paušální servis. Při typu tohoto smluvního vztahu zaručujeme chod výpočetního systému zákazníka, kdy pravidelnou údržbou, zabezpečením před útoky, ale též případným školením zaměstnanců, předcházíme pádům systému, či jiným závažným chybám.

Pokud máte zájem o bližší informace, neváhejte nás prosím kontaktovat pomocí formuláře, e-mailem či telefonicky.